เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าฉัตร หมู่ที่ 5 ไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนอาหารและของใช้จำเป็น

ดังนั้นพวกเราทีมยามาปันสุขจึงได้จัดเตรียมของใช้และอาหารแห้ง เช่น ปลาแห้ง, กุ้งแห้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณท์จากชุมชมในพื้นที่ใกล้เคียง ชื่อ “บ้านแหลมตุ๊กแกภูเก็ต” เป็นชุมชนที่มีชาวบ้านเป็นชาวประมงอาศัยอยู่จำนวนมาก เราจึงได้สินค้าที่สดใหม่ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วย

ทีมยามาปันสุขพร้อมใจกันที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อแบ่งปันความสุขและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีจากพนักงานโรงแรมเดอะ ยามา ภูเก็ตสู่ชุมชนต่อไป