เมื่อเราย้อนกลับไปในวัฒนธรรมของเอเชีย ช้างถือว่ามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ผู้คนที่เดินทางมาให้อาหารช้างมีจำนวนลดน้อยลง จึงทำให้ช้างขาดแคลนอาหารเช่นกัน ทีมยามาปันสุข จึงนำกล้วยจากสวนของโรงแรมไปมอบให้ที่ The Oasis Elephant Care และร่วมกันป้อนอาหารให้ช้าง

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญและเชิญชวนให้คุณลูกค้าที่สนใจได้มาสัมผัสกับประสบการณ์แบบนี้อยู่เสมอ